Wednesday, October 14, 2009

SK Kampung Tanjong

SK Kampung TanjongSK Kampung Tanjong


Perancangan Jangka Pendek 2009 • Mendapatkan peruntukan sumbangan bagi memasang jeriji di pintu dan tingkap perpustakaan.
 • Memastikan penggunaan perpustakaan secara maksimum dan menyeluruh.
 • Mendapatkan satu set komputer bagi memudahkan urusan pengurusan dan perekodan.
 • Menambah bilangan buku, koleksi majalah, CD dan alatan pengajaran dan pembelajaran serta melengkapkan PSS dengan pelbagai sumber dan bahan pengajaran dan pembelajaran.
 • Sentiasa mempertingkatkan mutu perkhidmatan dan menjadikan PSS sebagai pusat riadah berilmu.
 • Melatih dan mendisiplinkan pengguna-pengguna PSS mematuhi peraturan yang ditetapkan.
 • Membimbing pustakawan dengan kemahiran menggunakan komputer dan pengurusan pusat sumber sekolah.
 • Mewujudkan lebih banyak ruangan, taman dan sudut berunsur keilmuan.
 • Tuesday, October 13, 2009

  Misi & Visi PSS

  MISI

  Membangun potensi individu melalui pendidikan berkualiti

  VISI

  Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang

  MATLAMAT PSS


  PENCETUS KECEMERLANGAN INTELEKTUAL


  Menyediakan kenudahan dan perkhidmatan yang menyeluruh, lengkap dan terkini dalam proses pengajaran & pembelajaran ke arah mencetuskan kecemerlangan intelektual sepangjang hayat dalam memenuhi inspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan